ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU SCC-VAZ 2021

 

SCC-VAZ 2021 je systém managementu v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdraví a životního prostředí. Je to mezinárodně uznávaný standard. Byl vytvořen v oboru petrochemie pro společnosti, které vstupují jako zhotovitelé staveb nebo poskytovatelé služeb. Stále více firem i v České republice, které nabízejí své služby v zahraničí, a to nejen v Německu, Holandsku, ale i dalších krajinách, jsou konfrontovány v různé podobě s požadavky na systém SCC-VAZ 2021.

Certifikace podle normy SCC-VAZ 2021 deklaruje nadstandardní úroveň bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí ve Vaší firmě.

 

SCC* - certifikát pro společnosti do 35 zaměstnanců

SCC** - neomezený certifikát pro společnosti s více než 35 zaměstnanci

SCC P - neomezený certifikát pro firmy působící v petrochemickém průmyslu

 

Hlavní kritéria k posouzení systému managementu pro bezpečnost práce, ochrany zdraví a životního prostředí:

 

  • ochrana zdraví a životního prostředí (SHE), firemní politika a organizace, závazek vedení,
  • identifikace a vyhodnocení nebezpečí,
  • výběr pracovníků,
  • vzdělávání,
  • komunikace v oblasti bezpečnosti, zdraví a ochrany životního prostředí,
  • pravidla, předpisy, plán bezpečnosti projektu,
  • bezpečnostní, zdravotní a environmentální inspekce,
  • pracovní lékařská prevence,
  • nákup a testování materiálů, zařízení a služeb,
  • hlášení, registrace a vyšetřování nehod, skoronehod a nebezpečných situací.

 

 

 

Zpět na zavádění a školení systémů SCC-VAZ 2021