školení a semináře

 

V rámci snahy poskytovat komplexní služby vám nabízíme i řadu zajímavých kurzů a školení pro Vaše zaměstnance

 

Jejich absolvováním zlepšíte znalosti a dovednosti svých zaměstnanců. Na školení Vám předáme kvalitní teoretický základ a doplníme jej o zajímavá praktická cvičení. Našim cílem je, abyste získané poznatky uměli aplikovat v praxi. Naši přednášející jsou odborníci z praxe, kteří zaručují kvalitní a aktuální informace v daném oboru.

Časový harmonogram a rozsah většiny školení bude stanoven individuálně dle počtu účastníků školení a na základě Vašich požadavků a možností. Výjimku tvoří přípravné kurzy na OZO a KOO, které mají návaznost na termíny oficiálních zkoušek.

Součástí školení jsou studijní podklady. Po absolvování školení a kurzu účastník obdrží osvědčení o účasti.

Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel. čísle: +420 602 500 280 nebo e-mail: info@hblabel.cz