REVIZE, ŠKOLENÍ A NAVAZUJÍCÍ ČINNOSTI U ZDVIHACÍCH ZAŘÍZENÍ

 

Činnosti v oblasti zdvihacích zařízení

  • zpracování systému řízení provozu zdvihacích zařízení,
  • ve spolupráci s určenou kompetentní osobou objednatele zpracování plánu – harmonogramu revizí a kontrol,
  • provádění školení objednatelem určených zaměstnanců jako profesní kvalifikační předpoklad – vazač, jeřábník, elektrotechnická způsobilost apod.,
  • provádění revizí a kontrol ve lhůtách stanovených v harmonogramu revizí a kontrol.

 

 

 

Zpět na vyhrazená technická zařízení