Přípravné školení ke zkoušce odborně způsobilých osob - Koordinátor BOZP na staveništi

13. 2. 2023 11:23

Vážení obchodní přátelé,
připravujeme pro Vás přípravné školení ke zkoušce odborně způsobilých osob „Koordinátor BOZP na staveništi " k plnění úkolů podle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění nebo ke zkoušce opakované po 5 letech
 
Lektor: Ing. Jan Vyletělek, Ph.D.
Místo konání: Lipová 433, 721 00 Ostrava-Svinov
V případě zájmu nás prosím kontaktuje.