Školení interních auditorů dle normy ČSN ISO 45001:2018

13. 2. 2023 11:21

 

Vážení obchodní přátelé,
připravujeme pro Vás školení, týkající se problematiky požadavků normy ČSN ISO 45001:2018 a školení interních auditorů dle standardu ČSN EN ISO 19011:2019.