Požární ochrana 

Zpracování dokumentace požární ochrany:

 

 • dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím nebo s vysokým požárním nebezpečím,
 • posouzení požárního nebezpečí,
 • stanovení organizace zabezpečení požární ochrany,
 • požární řády,
 • požární poplachové směrnice,
 • požárně evakuační plány,
 • dokumentace zdolávání požárů,
 • řád ohlašovny požárů,
 • tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
 • dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě preventivních požárních hlídek a preventistů požární ochrany,
 • požární kniha.

 

Školení a odborná příprava v oblasti požární ochrany

 

 • školení zaměstnanců,
 • školení vedoucích zaměstnanců,
 • odborná příprava preventivní požární hlídky,
 • odborná příprava preventistů požární ochrany.

 

Další služby v oblasti požární ochrany

 

 • provádění kontrol ve lhůtě stanovené v organizačním zabezpečení požární ochrany,
 • zajištění a dodání bezpečnostních značek,
 • zajištění revizí a kontrol věcných prostředků PO,
 • zajištění dodání přenosných hasicích přístrojů,
 • zajištění revizí a kontrol požárně bezpečnostních zařízení,
 • účast při kontrolách státního požárního dozoru HZS.

 

 

 

Zpět na přehled činností