NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAM A SMĚSMI

 

Zpracujeme pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi

V souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, § 44a Vám vypracujeme písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi.

 

 

 

 

Zpět na Ochranu zdraví