Kategorizace prací

 

Provedeme kategorizaci prací

Podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit zdraví zaměstnanců a jejich rizikovosti pro zdraví, zařadíme Vaše práce / činnosti do kategorií (I. – IV.) na základě kritérií, faktorů a limitů pro zařazení prací (prach, chemické látky, hluk, vibrace, neionizující záření, fyzická zátěž, pracovní poloha, zátěž teplem, zátěž chladem, psychická zátěž, zraková zátěž, práce s biologickými činiteli a práce ve zvýšeném tlaku vzduchu), v souladu s platnými právními předpisy.

 

 

 

 

Zpět na Ochranu zdraví