TDI – TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

 

 • průběžná kontrola kvality stavby včetně projektu,
 • přejímání dokončených stavebních výkonů,
 • kontrola a přejímání dílčích stavebních prací, které budou dalšími činnostmi zakryty,
 • zhotovení soupisu vad a nedodělků,
 • prověření dodavatelských faktur,
 • kontrola vedení stavebního deníku,
 • sledování realizace stavby s ohledem na podmínky stavebního povolení a řešení případných změn apod.,
 • sestavení a rozepsání platebního plánu a dozor nad ním,
 • vypracování dokumentace skutečného provedení stavby,
 • spolupráce při kontrole účtů,
 • zpřesnění a novelizace časových plánů.

 

 

 

Zpět na Koordinaci BOZP a TDI