Bezpečnost práce

 

Ekonomický rozvoj každé firmy je závislý na mnoha faktorech. Jedním z faktorů, který zvyšuje konkurenceschopnost a tím zvýšení ekonomického růstu firmy, je neustále zlepšování stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Změny v současném pracovním světě sebou přinášejí nejen nové pracovní požadavky, ale také ovlivňují funkční požadavky na systém podnikové prevence.

Prevenci – řízení rizik si může zaměstnavatel zajišťovat sám, nebo prostřednictvím svého oborně způsobilého zaměstnance. Další možností je však spolupráce s naší firmou – jako s externím poradcem.

Naše firma Vám nabízí komplexní pomoc v řešení problematiky bezpečnosti práce, která se dá shrnout do následujících oblastí: 

 

 

  • kontrolní činnost -  posouzení stavu BOZP,
  • zpracování dokumentace BOZP,
  • školení zaměstnanců,
  • informace o změnách v legislativě,
  • posuzování technických zařízení – inspekce,
  • řešení mimořádných událostí